Ordliste

Ordliste

A


Annuitetslån
Annuitetslån vil si at du betaler inn den samme summen til banken hver måned.

Avdrag
Et avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av gjeldssaldo.

Avdragsfrihet
Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag på selve lånet. Lånebeløpet vil derfor forbli det samme da kun rentene betales.

Avtalegiro
Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger går fra konto til en bestemt mottaker.


B


Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente

Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utlånsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens nåværende kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppnå.

BankID
En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

Bankklagenemnda
En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret til Finansklagenemnda.

Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av kredittopplysningsbyråene. En betalingsanmerkning er noe du normalt får dersom du ikke har betalt gjelden din.

Bruttoinntekt
Inntekten før skatt er trukket fra.


D


Debitor

Vedkommende som låner/skylder penger.

Disponibel Inntekt
Disponibel inntekt er den summen penger du har til råde etter å ha betalt alt av skatter og avgifter, og lagt til ulike trygdeytelser (barnetrygd) e.l. du måtte ha.


E


Effektiv rente

Den effektive renten er den faktiske renten du betaler per år, og sier noe om hva den faktiske kostnaden av forbrukslån eller andre lån er. Se også nominell rente.

Egenkapital
Egenkapital er pengene man ikke låner av banken, men det man selv har å bidra med til kjøp av bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av kjøpesummen på boligen.

Egenkapitalinstrument
Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.
E-takst
En verdivurdering utføres av en eiendomsmegler. Du får et skriftlig dokument som oppsummerer og fastsetter verdivurdering av eiendommen etter meglers befaring.


F


Fastrente
Fastrente betyr at renten blir bundet over en bestemt tidsperiode, som 3, 5 eller 10 år. Rentenivået for øvrig vil ikke påvirke den faste renten i den tidsperioden.

Finansieringsbevis
Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Leter du etter drømmeboligen kan det være lurt å ha.

Finansinstitusjon
En finansinstitusjon er en økonomisk institusjon som tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Brukes som samlebetegnelse på banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.

Finansklagenemnda
Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap.

Flytende rente
Flytende rente vil si at renten på lånet endrer seg i takt med markedet. Med flytende rente vil terminbeløpet som regel variere fra termin til termin.

Forbrukslån
Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke behøver å stille med eiendeler som sikkerhet til banken, for å få innvilget lånet. Denne type lån har ofte en vesentlig høyere rente enn f. eks et boliglån.

Forfallsdato
Forfallsdato er den datoen terminbeløpet forfaller til betaling.

Førsteprioritet
Hvis flere låneinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), må lånene sikres i en rekkefølge. Lånene får da betegnelsene førsteprioritet, andre, osv.


G


Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.

Gjeldsbrevlån
Et gjeldsbrevlån består av et lån hvor du har signert et gjeldsbrev.

Grunnbeløpet i folketrygden
Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. Fra 01.05.2021 er dette beløpet 106.399 kroner.

Grunnbok
Register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.


H


Husbanken

Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.

Hvitvasking
Hvitvasking er når du prøver å skjule bakgrunnen av kreditt som stammer ifra kriminelle handlinger. hvis man benytter seg av denne kreditten til å kjøpe andre varer eller tjenester så kan man få pengene til å fremstå som lovlige.


I


IBAN

International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

Inkasso
Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver.

Inkassokrav
Inkassokrav er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til den opprinnelige fordringshaver.

Innskuddsgaranti
Bankenes sikringsfond garanterer for att pengene du har satt inn på konto er trygge hvis f.eks. banken eller finansinstitusjonen må innstille driften.


K


Kausjon

Kausjon innebærer at en person garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

Kausjonist
Kausjonisten er den som garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

Kemner
Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og søknader om ettergivelse av skatt.

Kreditor
Den banken/låneinstitusjonen du låner penger av.

Kreditt
Brukes hovedsakelig som et begrep for å låne penger og kjøpe ting på avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.

Kredittsjekk
Kredittsjekk er en kontroll av økonomien til en person eller en bedrift for å se om de er kredittverdige til å kunne betjene/betale for kredittkjøp/lån. Man henter ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer.

Kredittkort
Kredittkort er en fleksibel og sikker betalingsmåte med mange fordeler, for eksempel får man ofte med en reiseforsikring dersom man kjøper største delen av reisen sin med kortet. Husk alltid å lese betingelsene nøye, for disse kan variere mye. Dersom du bruker kortet mye bør du se etter et gebyrfritt kredittkort.

Kredittramme
Kredittramme er den avtalt øvre låne grensen og maksbeløpet banken har innvilget deg i kreditt, altså den totale summen du som låntager kan disponere.


L


Løpetid

Løpetid er den tidsperioden som lånet skal tilbakebetales på.


M


Medlåntaker

Å ha en medlåntaker innebærer at man tar opp et lån sammen med en annen. Det vil si at flere personer er ansvarlig for at lånet tilbakebetales. Å ha med en medlåntaker, kan ofte øke muligheten for å få innvilget et lån.


N


Namsmannen

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

Nominell rente
Nominell rente er grunnrenten på et lån, og inkluderer ikke kostnader for gebyrer. Ofte er det denne renten det reklamers med, men vil du beregne dine faktiske utgifter er det den effektive renten du skal se på.


P


Pant

Pant, i forbindelse med lån, viser til en sikkerhet for økonomiske krav. Dette kan eksempelvis være bil, bolig eller hytte.

Pantedokument
Pantedokument er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel (bolig/fritidsbolig) som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.

Personlig økonomi
Det er viktig å ha kontroll over sin personlige økonomi, og det har du når du har god oversikt over inntekter og utgifter og ikke bruker mer enn det du tjener.


R


Rente
Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra en låntaker må betale til långiver for å få låne pengene.

Regionsperre
Regionsperre er en sperre du kan legge på kredittkortet ditt for å forhindre bruk av kortet i land og regioner du ønsker. Dette er en god måte å forhindre svindel, men husk å oppheve sperren før du skal ut på reise!

Refinansiering
Refinansiering av lån innebærer å ta et større lån for å betale ned andre mindre lån. Dette er lurt fordi du kun vil betale gebyrer på et lån, og du ofte får gunstigere vilkår som lavere rente og lenger nedbetalingstid. Bare husk at summen på gjelden din ikke blir mindre, men siden renten din kan bli lavere og du betaler mindre i gebyrer, så vil totalkostnaden likevel bli lavere.

Rentefradrag
Rentefradrag er et fradrag du får på skatten for renter på lån, og skal føres opp i skattemeldingen.

Rentefri betalingsutsettelse
Rentefri betalingsutsettelse er en periode fra kjøp til du betaler kredittkortgjelden din som løper uten at du må betale renter.


S


Serielån

Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Selve avdraget på beløpet er konstant gjennom perioden, men selve rentedelen av lånet er variabelt.


T


Takst

En vurdering av en takstmann på hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.

Takstmann
Autorisert person som vurderer en eiendomstilstand og verdi.

Terminbeløp
Terminbeløp er den summen du betaler på lånet hver termin. Oftest er det 12 låneterminer i året, men du kan også ha 4 (kvartal) eller 2 (halvår) låneterminer.

Tinglysning
Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter. De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysing, er kjøpekontrakter og skjøter (dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom) og pantobligasjoner (gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom).

Tvangssalg
Tvangssalg er et ord folk har blandede følelser til, i hovedsak i negativ forstand da det er noe mange har opplevd eller lever i frykt for å oppleve. For noen andre derimot forbindes ordet med mulighet for røverkjøp av eiendeler til personer som ikke klarer å gjøre opp for seg.
Et tvangssalg av boligen kan oppstå dersom du ikke har betalt renter eller avdrag på boliglån som er pantesikret i huset. Før tvangssalg blir en realitet er det normalt en lengre prosess.


U


Utbetalingsfullmakt

Når du søker om refinansiering, vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til å nedbetale dine gamle lån, og samle alt i ett lån hos denne banken.

Snakk med oss

Gratis og uforpliktende!

fas fa-phone

+47 96 50 97 30

Kontakt oss

logo
LOGO
Finansformidleren AS
Org. nr: 928737705
fas fa-home

Gullhaug Torg 1,
0484 Oslo

fas fa-phone-alt

+47 96 50 97 30

far fa-envelope
post@finansformidleren.no