Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

Statsforvalteren har plikt til å sørge for at noen ivaretar dine interesser dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Med en fremtidsfullmakt gir du i stedet selv en fullmektig anledning til å ivareta disse interessene. Én eller flere personer kan representere deg og ta stilling til og dekke behovene dine dersom du en gang i fremtiden blir så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta det selv.

Dette er gratis, og du kan selv skrive den. Dersom du likevel ønsker hjelp av en advokat, må du betale for arbeidet.

Hvis du blir for syk til å formidle ønskene dine og har skrevet fremtidsfullmakt, har du en forsikring som i forkant har gitt deg mulighet til å mene noe om det som i fremtiden er viktig for deg.

En slik fullmakt kan bidra til å hindre eventuelle konflikter. Den gir ansvar til den du ønsker skal sørge for at regningene dine blir betalt, og at huset ditt blir tar vare på? Med en fremtidsfullmakt blir det enklere både for den som blir rammet av ulykke eller sykdom, og for de pårørende.

Image

Hva kan du bestemme i en fremtidsfullmakt?

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal inneholde og regulere. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Her er eksempler på noe av det du kan ta stilling til:

  • Hvem som skal få ansvar og hvem som ikke skal få ansvar for fremtidige avgjørelser på dine vegne.
  • Har du tanker om fremtidig hjelp og pleie, da kan du sette føringer for dette i fremtidsfullmakten din.
  • Hvem skal representere og snakke med NAV for deg?
  • Hvis du har midler som fond og penger på konto, hva skal skje med disse?
  • Hva skjer dersom du skulle havne på sykehjem på permanent basis? Er det da aktuelt å selge boligen, og hva skal eventuelt skje med salgssummen? Kanskje er det aktuelt med forskudd på arv? Skal det selges, hvem skal ha ansvaret for dette?
  • Husk at dersom du får tildelt plass for langtidsopphold ved kommunalt sykehjem sier kommunale forskrifter at opptil 85 prosent av inntektene dine vil gå til vederlag til kommunen. Dette er det viktig å tenke over når man skriver en fremtidsfullmakt. Mange har et ønske om at barna skal kunne selge eiendommen sin, og hvis du er en av de som ønsker dette bør det presiseres tydelig i fullmakten.

Det er som nevnt mulig å opprette en fremtidsfullmakt uten å involvere advokat. Fullmakten skal ikke sendes til Statsforvalteren før den har tredd i kraft. Når den har tredd i kraft er det opp til fullmektigen å søke om stadfesting hos Statsforvalteren.

Slik skriver du en fremtidsfullmakt

På www.vergemal.no finner du et eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. Det er ikke en mal, men kun et eksempel, fordi det er opp til deg som fullmaktsgiver å bestemme innholdet i fremtidsfullmakten. Du lese mer om fremtidsfullmakt på Vergemålsportalen.

Snakk med oss

Gratis og uforpliktende!

+47 96 50 97 30

Kontakt oss

logo
LOGO
Finansformidleren AS
Org. nr: 928737705

Gullhaug Torg 1,
0484 Oslo

+47 96 50 97 30

post@finansformidleren.no