Ektepakt

Ektepakt

Trenger vi en ektepakt? Det første man må gjøre er å vurdere om det er behov for en ektepakt. Her ser dere ulikhetene mellom det å ha og ikke ha ektepakt.
ektepakt

Uten ektepakt gjelder:

Felleseie
Når dere blir gift er hovedregelen at dere har felleseie. Felleseie betyr at formuen i utgangspunktet skal deles likt ved skilsmisse eller død, etter at gjeld er trukket fra. Dere har fortsatt råderett over de eiendelene dere eier hver for dere, med noen unntak for felles bolig og innbo.

Mulighet til å kreve skjevdeling
Det er mulig å kreve skjevdeling ved skilsmisse eller død. Retten til å kreve skjevdeling betyr at du kan kreve å holde bestemte deler av formuen (skjevdelingsformue) utenfor delingen. Dette gjelder verdier som du hadde med inn i ekteskapet, og det du senere har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen.

Rett til å sitte i uskiftet bo med felleseie
Når den du er gift med dør, har du rett til å sitte i uskiftet bo med felleseiemidler. Dette innebærer at du overtar alt dere til sammen eier og arveoppgjøret blir utsatt. Hvis avdøde har barn med andre enn deg, må disse samtykke til dette.

Pålagt særeie
Hvis noen bestemmer at du skal få verdier i form av arv eller gave, kan de samtidig bestemme at dette skal være ditt særeie. Dette er verdier som da må bli holdt utenfor deling ved ekteskapets opphør.

Med en ektepakt kan man blant annet avtale:

  • Fullt særeie
  • Delvis særeie
  • Særeie i live, felleseie ved død
  • Rett til å sitte i uskiftet bo med særeie
  • Gaver mellom dere som ektefeller
  • Dere kan også si fra dere retten til å kreve skjevdeling.

Bindende avtale

Ektepakten er en bindende avtale mellom ektefeller og deres arvinger fra det tidspunktet den er signert i samsvar med formkravene i ekteskapsloven.

Selv om dere oppretter en ektepakt, vil dere likevel ha avtalefrihet ved skilsmisse. Det betyr at dere har full frihet til å fordele verdiene på en annen måte enn opprinnelig avtale, hvis dere er enige om det.

Les mer om ektepakt ved å klikke her.

Snakk med oss

Gratis og uforpliktende!

fas fa-phone

+47 96 50 97 30

Kontakt oss

logo
LOGO
Finansformidleren AS
Org. nr: 928737705
fas fa-home

Gullhaug Torg 1,
0484 Oslo

fas fa-phone-alt

+47 96 50 97 30

far fa-envelope
post@finansformidleren.no